حمل بار داخلی

حمل و نقل سریع، ایرمان

حمل و نقل سریع، ایرمان اکسپرس

شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان بنا را براین دارد تا حمل مشتریان را با ایرلاین هایی که پرواز روزانه دارند به انجام برساند. در غیر اینصورت با اولین هواپیما کالا را به مقصد مورد نظر حمل نماید بطوریکه با دریافت کالا قبل از ساعت ٩ صبح می تواند کالا را در همان روز پس از انجام تشریفات گمرکی برای کالای خارجی و برای کالای داخلی در اسرع وقت حمل نماید.