مسیر صادرات

استرالیا
عنوان اول اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان دوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان سوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
قبل
بعدی

استرالیا

شرکت خدمات حمل بار هوایی ایرمان – ارسال بار هوایی از تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند حمل بار هوایی از تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – صادرات هوایی به تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – ارسال بار هوایی به تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – حمل بار هوایی به تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – واردات هوایی از تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند

پروازهای ذیل از مبدا مشهد به صورت مستقیم به مقاصد زیر می باشد:

پرت، ملبورن، بریس بین، ملبورن، سیدنی، کراس چرچ