بیمه

کلوز A
عنوان اول اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان دوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان سوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
قبل
بعدی

بیمه کلوز A

بیمه نامه کامل A

دراین نوع بیمه، کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداء تا مقصد نهایی اتفاق بیافتد و موجب خسارت احتمالی شود، تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر در بیمه نامه با شرایط A شرکت بیمه توسعه متعهد جبران هر نوع خسارت بدون کسر فرانشیز و به طور کامل خواهد بود مگر آنکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده مندرج در مجموعه شرایط A باشد.

بیمه نامه با شرایط خسارت کلی ( Total Loss )

اگر شما بیمه گذار گرامی، بیمه نامه خسارت کلی بیمه توسعه را در اختیار داشته باشید، در صورت از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن و به طور کلی اگر خسارت وارده در حدی باشد که هزینه تعمیر و نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، خسارت وارده از سوی بیمه توسعه به طور کامل جبران می گردد.

A خطرات تحت پوشش کلوز

 • طوفان
 • شکست
 • راهزنی دریایی
 • لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی، لک برداشتن
 • خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
 • خسارت های ناشی از باران و آفتاب
 • خسارت ناشی از چنگک
 • دم
 • روغن زدگی، به گل آلوده شدن، به رنگ یا اسید آلوده شدن
 • خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی(بارگیری)
 • کالای مجاور(بو گرفتن، برخورد، آلودگی)
 • سرقت
 • کرم زدگی یا موش خوردگی، حشره زدگی و…
 • عدم تحویل
 • دله دزدی
 • ساییدگی و زنگ زدگی
 • ریزش
 • نشت
 • کسری
این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد:
 • آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی

 • مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.

 • بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.

 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.

 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.

 • آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

 • اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.

موارد استثناء در شرایط A

کلیه موارد ذکر شده در استثناء شرایط B و C به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس، موارد استثناء شرایط A را تشکیل می دهند.