کالای نمایشگاهی

کالای نمایشگاهی

کالای نمایشگاهی​

حمل کالای نمایشگاهی، خدمات ورود موقت کالا، بیمه کالا، رزرو غرفه نمایشگاهی، غرفه آرائی، جمع آوری غرفه و مرجوعی کالای نمایشگاهی. واردات قطعی، هماهنگی با گمرک جهت فروش کالای نمایشگاهی و غیره…