خدمات گمرکی

خرید اینترنتی

خرید اینترنتی

شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان امکان ارائه خدمات خرید اینترنتی از سایت های معتبر دنیا مثل Aliexpress ,Amazon , e-bay , Alibaba و غیره را دارا می باشد و همچنین خدمات قبول حمل از مبدا خرید تا محل تحویل مشتریان را فراهم می نماید.