حمل یکپارچه

حمل یکپارچه

ما به عنوان یک شرکت حمل و نقل هوایی تمام تلاش خود را ، برای تامین رضایت مشتریان و ارائه خدمات برتر در حوزه حمل و نقل بین المللی ، انجام می دهیم. یکی از خدمات مهمی که شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان در این راستا ارائه می دهد حمل چند وجهی و ترکیبی است. از مبدأ تا مقصد نهایی و باتوجه به ظروف حمل موردنیاز در این مسیر و برای هر نوعی از کالا امکانات حمل و نقل جامعی را فراهم می آورد.

انواع حمل چند وجهی :

جاده ای و هوایی

ریلی و هوایی

دریایی و هوایی

ریلی، جاده ای و هواپی

دریایی، جاده ای و هوایی

دریایی، ریلی و هوایی

از مزایای حمل و نقل ترکیبی ، بالایی سرعت و کارایی است  و به مشتریان این امکان را می‌دهد تا بارهای خود را به طور موثر و بهینه و با زمان کوتاه جابجا کنند.