خدمات گمرکی

ترخیص کالا DDU و DDP

ترخیص کالا DDU و DDP

شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان خدمات تحویل D/O (ترخیصیه) دریافت و تحویل قبض انبار و همچنین خدمات ترخیص گمرکی به روش DDU ,DDP را ارائه می نماید. این شرکت بواسطه گروه خادم لجستیک با کارت حق العملکاری رسمی از گمرک ایران خدمات حرفه ای را برای مشتریان جهت واردات کالا ارائه می نماید.