کلوز C

در بیمه نامه با شرایط C، شرکت بیمه توسعه متعهد می شود، خسارات ناشی از حوادث مندرج در بیمه نامه با شرایط C را بطور کامل جبران کند . بدیهی است دامنه پوشش بیمه ای در بیمه نامه های با شرایط A و B بیشتر از بیمه نامه با شرایط C می باشد .

بیمه نامه با شرایط خسارت کلی ( Total Loss )

اگر شما بیمه گذار گرامی، بیمه نامه خسارت کلی بیمه توسعه را در اختیار داشته باشید، در صورت از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن و به طور کلی اگر خسارت وارده در حدی باشد که هزینه تعمیر و نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، خسارت وارده از سوی بیمه توسعه به طور کامل جبران می گردد.

خطرات تحت پوشش کلوز C

– آتش سوزی

– انفجار

– به گل نشستن و زمین گیر شدن کشتی یا کرجی

– غرق شدن کشتی یا کرجی

– واژگون شدن کشتی یا کرجی

– واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی

– تصادم یا برخورد کشتی، کرجی یا وسیله حمل و نقل زمینی با هر جسم خارجی

– تخلیه کالا در بندر پناه

– جبران خسارت همگانی

– به دریا ریختن کالا جهت سبک سازی

– هزینه نجات

– مسئولیت متقابل در تصادم

– هزینه حمل (ارسال)

– زیان کلی

– هزینه جلوگیری از توسعه خسارت و به حداقل رساندن آن

موارد استثناء در شرایط B و C :

-تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.

-نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا  فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا اماده سازی مورد بیمه برای حمل(بسته بندی) مندرج شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می شود، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا  بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

-تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد، (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در خسارت همگانی)

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها.

-آسیب و یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه و یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.

-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته ای و یا واکنش مشابه دیگری که با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید. این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد.

-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.

-نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.

-بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.

-از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.

-توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.

-آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

-اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط کلیک کنید و یا تلفن های دفتر ایرمان در تماس باشید.

051-33400490

051-33400508

 

خدمات

هلدینگ حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

خادم لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

بار هوایی ایرمان شرکت بار هوایی

شرکت حمل و نقل ریلی ریل - واگن - دریا

ریل واگن دریا

خدمات کشتیرانی دروازه طلایی ایرانیان

دروازه طلایی ایرانیان
Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ
به بازار بزرگ B2B خادم صنعت بپوندید
اگر تولیدی هستید محصولات خود را به هزاران مشتری داخلی و خارجی ما بفروشید، و اگر مشتری هستید تامین کننده خود را بیابید
کلیک کنید
Hello. Add your message here.