خدمات گمرکی

صادرات کالا و ترانزیت
معرفی صادرات کالا از ابتدا تا انتها
کلیک کنید

صادرات کالا و ترانزیت

شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان یکی از زیر مجموعه‌های هلدینگ خادم لجستیک با دارا بودن کارت گمرکی و کارت حق العکاری و با داشتن خدمات گوناگون ترخیص، ترانزیت، حمل و نقل به صورت هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را ارائه می‌نماید.

  • شماره تماس ارائه خدمات :09158186856
  • خدمات صادراتی هوایی با چارتر هواپیما از وزن 17 تا 110 تن

از دیگر خدمات این هلدینگ میتوان به:

ورود موقت

برای کالاهای نمایشگاهی یا کالاهای پروژه‌ای که به مبدأ بازگردانده می‌شوند از این کنوانسیون استفاده می‌گردد. کنوانسیون آ ت آ برای ورود موقت نمایشگاهی در ایران نیز به تصویب مجلس رسیده‌ است. ورود موقت رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود، خارج گردد. البته تغییرات ناشی از استهلاک، از این حکم مستثنی است.

ترانزیت خارجی

کالایی که از مبدأیی در خارج از کشور به مقصدی در خارج از کشور می‌رود و صرفاً از خاک کشور ثالث عبور می‌کند.

ترانزیت داخلی

کالا از گمرکی به گمرک دیگر در داخل کشور به قصد انجام تشریفات ورود قطعی ترخیص غیر قطعی می‌شود.

صدور قطعی

صادرات کشور به منظور مصرف در مقصد

صدور موقت

صادرات موقت و برگشت کالا پس از دوره‌ای