خدمات لجستیکی

خدمات ون فرودگاهی
عنوان اول اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان دوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان سوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خدمات ون فرودگاهی

خدمات ون و وانت برای محمولات وارداتی از فرودگاه ها به تمام نقاط داخلی ایران به صورت Door to Door, DDU, DDP و بلعکس خدمات پیک آپ با ون و وانت برای محمولات صادراتی از درب Ex-work تا تمامی فرودگاه های داخلی و بین المللی و انجام خدمات صادراتی به شرح زیر: