خدمات لجستیکی

تخلیه و بارگیری
عنوان اول اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان دوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
عنوان سوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تخلیه و بارگیری

شرکت ایرمان خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می دهد:

  • تخلیه از کامیون و بارگیری مستقیم پالت داخل کانتینر
  • تخلیه از کامیون و انتقال به انبار، بارچینی و بارگیری در کشتی
  • تخلیه از واگن، بارگیری مستقیم در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار، و سپس بارگیری در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار و نگهداری در انبار و بارگیری مجدد در کشتی
  • خدمات انبارداری با ۳۵ روز معافیت