خدمات گمرکی

بازرسی

بازرسی کالا

شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان خدمات بازرسی کالا را بواسطه قراردادهایی که با شرکتهای معتبر بازرسی دارد به انجام می‌رساند. در خدمات بازرسی، کمیت، کیفیت، ماهیت، نوع کالا، بسته بندی و سایر موارد مورد تقاضای مشتری بررسی می گردد و شرکت های مهم بازرسی در ایران بری وری تاس، SGS، سازمان ملی استاندارد ایران و غیره می باشند.