بازرسی

بازرسی

شرکت حمل و نقل هوایی ایرمان، از طریق قراردادهایی با شرکت‌های بازرسی معتبر، خدمات بازرسی کالا را ارائه می‌دهد. در این خدمات بازرسی، متغیرهای مختلفی از جمله کمیت، کیفیت، ماهیت، نوع کالا، بسته‌بندی و سایر نیازهای مشتری را دربرمیگیرد. از جمله  شرکت‌های مهم بازرسی در ایران میتوان به  بری وری تاس، SGS، سازمان ملی استاندارد ایران اشاره داشت .

همکاری با این شرکت‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته مورد استفاده در ایرمان، امکان ارائه خدمات بازرسی با کیفیت و قابل اعتماد برای مشتریان را فراهم آورده است .