حمل و نقل کالای با ارزش

شـرکت ایرمان خدمات حمل کالای با ارزش شامل زعفران ، پسـته ، طلا ( باهـماهنگی گمرک و سازمان های مرتبط ) اوراق بـهادار و غیـره را ارائه می نماید .لازم بذکر است است از آنجائیکه ایرلاین ها در هنگام بروزحادثه در صورت مقصر بودن ایرلاین فقط کیلویی ٢٠ دلار خسـارت به مشتـری پرداخت می کنند . این شرکت با خدمات بیمه ای ،نگرانی مشتریان را مرتفع مینماید. در کلوز A یا بیمه تمام خطر کالا بطور ١٠٠ درصد تحت پوشـش بیمه ای قرار می گیرد .شرح استثنائات بیمه تمام خطر در بخش خدمات بیمه (همین وب سایت) قابل دریافت می باشد .

خانه