حمل و نقل گل و ارسال هدایا

شرکت ایرمان امکان حمـل گل و فرآورده های آن را به نقاط مختـلف مورد درخواست مشتری از جمله روسیه که در حال حاضر بازار هدف گل می باشد برای مشتریان محترم ارائه می نماید .با توجه به اینکه گل باید در دمای مناسب حمل شود ، این امکان با هماهنگی کاپیتان و خدمه هواپیما در بخش مراقبت های ناوبری امکان پذیر مـیباشد. ارسـال هدایا نیز با توجه به مقاصـد داخلی و خارجی و وزن و حجـم کالا با پته گمرکی و کارت بازرگانی قابل صدور (صادرات) و ورود (واردات) می باشد.

خانه