منشور سازمانی

منشور سازمانی شرکت حمل بار هوایی ایرمان

  • احترام به کرامت انسانی
  • تبدیل سازمان به سازمان یاد گیرنده و یاد دهنده و حرکت به سمت سازمان معنوی
  • احترام به حقوق مشتریان
  • وقت شناسی و پاسخ سریع و مشاوره به مشتریان
  • نظم و برنامه ریزی و مدیریت زمان
  • رعایت صرفه جویی و پرهیز از اصراف
  • احترام به مقررات، ایین نامه ها و دستورالعمل های سازمانچ
  • پوشش مناسب و سازگار با فرهنگ جامعه
  • رعایت ایمنی و بهداشت
  • اعتقاد و اعتماد به کار گروهی و سینرژی

خدمات

هلدینگ حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

خادم لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

بار هوایی ایرمان شرکت بار هوایی

شرکت حمل و نقل ریلی ریل - واگن - دریا

ریل واگن دریا

خدمات کشتیرانی دروازه طلایی ایرانیان

دروازه طلایی ایرانیان
Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ