استرالیا

شرکت خدمات حمل بار هوایی ایرمان – ارسال بار هوایی از تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند حمل بار هوایی از تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – صادرات هوایی به تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – ارسال بار هوایی به تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – حمل بار هوایی به تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند – واردات هوایی از تمام شهرهای استرالیا و نیوزلند

پروازهای ذیل از مبدا مشهد به صورت مستقیم به مقاصد زیر می باشد :

پرت ، ملبورن ، بریس بین ، ملبورن ، سیدنی ، کراس چرچ

خانه