حمل و نقل سریع ، ایرمان اکسپرس

شرکت ایرمان بنا را براین دارد تا حمل مشتریان را با ایرلاین هایی که پرواز روزانه دارند به انجام برساند. در غیر اینصورت با اولین هواپیما کالا را به مقصد مورد نظر حمل نماید بطوریکه با دریافت کالا قبل از ساعت ٩ صبح می تواند کالا را در همان روز پس از انجام تشریفات گمرکی برای کالای خارجی و برای کالای داخلی در اسرع وقت حمل نماید.

خانه