لیست فرودگاه های بین المللی

آفریقا
 • جمهوری دموکراتیک کنگو
  • فرودگاه ان دیلی
  • فرودگاه بین‌المللی بانگوکا
  • فرودگاه بین‌المللی لوبوم‌باشی
 • کنگو
  • فرودگاه مایا-مایا
  • فرودگاه پوانت نوار
 • گینه استوایی
  • فرودگاه بین‌المللی مالابو
 • گابن
  • فرودگاه بین‌المللی لیبرویله
 • سائوتومه و پرینسیپ
  • فرودگاه بین‌المللی سائوتومه
 • بوروندی
  • فرودگاه بین‌المللی بوجومبورا
 • مجمع‌الجزایر قمر
  • فرودگاه بین‌المللی شاهزاده سعید ابراهیم
 • کنیا
  • فرودگاه بین‌المللی موا
  • فرودگاه بین‌المللی جومو کنیاتا
 • موریس
  • فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام
 • رواندا
  • فرودگاه بین‌المللی کیگالی
 • سیشل
  • فرودگاه بین‌المللی سیشل
 • تانزانیا
  • فرودگاه بین‌المللی ژولیوس نیرر
  • فرودگاه بین‌المللی کلیمانجارو
  • فرودگاه بین‌المللی زنگبار
 • اوگاندا
  • فرودگاه بین‌المللی انتب
 • جیبوتی
  • فرودگاه بین‌المللی جیبوتی-امبوولی
 • اریتره
  • فرودگاه بین‌المللی اسمره
  • فرودگاه بین‌المللی عصب
  • فرودگاه بین‌المللی ماساوا
 • اتیوپی
  • فرودگاه بین‌المللی بوول
  • فرودگاه بین‌المللی ابا تنا دجازماچ ییلما
 • سومالی
  • فرودگاه گالکایو
  • فرودگاه بین‌المللی عدن اد
  • فرودگاه بین‌المللی بندر قاسم
  • فرودگاه بین‌المللی هارگسیا
 • الجزایر
  • فرودگاه توئات-شیخ سیدی محمد بالکبیر
  • فرودگاه هواری بومدین
  • فرودگاه راباه بیتات
  • فرودگاه بتنا
  • فرودگاه صومام عبان رمضان
  • فرودگاه بیسکرا
  • فرودگاه بین‌المللی چلف
  • فرودگاه بین‌المللی محمد بوضیاف
  • فرودگاه کریم بلقاسم
  • فرودگاه جیجل فرهات عباس
  • فرودگاه اس سینیا وهران
  • فرودگاه این ارنات
  • فرودگاه اگونار – هج بی اخاموک
  • فرودگاه زناتا – مصالی الحاج
 • چاد
  • فرودگاه بین‌المللی انجامنا
 • مصر
  • فرودگاه بین‌المللی اسکندریه
  • فرودگاه بین‌المللی اسوان
  • فرودگاه بین‌المللی قاهره
  • فرودگاه بین‌المللی غردقه
  • فرودگاه بین‌المللی لوکسار
  • فرودگاه بین‌المللی مرسی عالم
  • فرودگاه مرسی مطروح
  • فرودگاه بین‌المللی شرم‌الشیخ
  • فرودگاه بین‌المللی طابا
 • لیبی
  • فرودگاه بین‌المللی بنینه
  • فرودگاه صبها
  • فرودگاه بین‌المللی طرابلس
 • مراکش
  • فرودگاه بین‌المللی محمد پنجم
  • فرودگاه فس-سایس
  • فرودگاه مراکش-منارا
  • فرودگاه بین‌المللی ناظور
  • فرودگاه انگادس
  • فرودگاه رباط سله
  • فرودگاه ابن بطوطه طنجه
  • فرودگاه سنیا رمل
 • سودان
  • فرودگاه جوبا
  • فرودگاه بین‌المللی خارطوم
 • تونس  
  • فرودگاه بین‌المللی دیربا–زارزیس
  • فرودگاه بین‌المللی النفیضه حمامات
  • فرودگاه بین‌المللی منستیر – حبیب بورقیبه
  • فرودگاه بین‌المللی سفاکس-تینا
  • فرودگاه بین‌المللی عین دراهم الدولی
  • فرودگاه بین‌المللی توزر نفطه الدولی
  • فرودگاه بین‌المللی تونس-کارتاژ
 • صحرای غربی
  • فرودگاه داخله
  • فرودگاه هاسن آی
 • آنگولا
  • فرودگاه کواترو دو فرویرو
 • بوتسوانا
  • فرودگاه بین‌المللی سر سرتزه خاما
  • فرودگاه‌مان
 • لسوتو
  • فرودگاه بین‌المللی موشویشوی آی
 • ماداگاسکار
  • فرودگاه ایواتو
 • مالاوی
  • فرودگاه بین‌المللی چیلکا
  • فرودگاه بین‌المللی لینونگوئه
 • مایوت
  • فرودگاه بین‌المللی دزااودزی پاماندزی
 • موزامبیک
  • فرودگاه بین‌المللی ماپوتو
 • نامیبیا
  • فرودگاه بین‌المللی ویندهوک هوسیا کوتاکو
 • آفریقای جنوبی
  • فرودگاه بین‌المللی کیپتاون
  • فرودگاه بین‌المللی کینگ شاکا
  • فرودگاه بین‌المللی اولیور تامبو
 • سوازیلند
  • فرودگاه ماتساپها
 • زامبیا
  • فرودگاه لیوینگ استون
  • فرودگاه بین‌المللی لوزاکا
  • فرودگاه اندولا
 • زیمبابوه
  • فرودگاه بین‌المللی حراره
  • فرودگاه آبشار ویکتوریا
 • بنین
  • فرودگاه کژیون
 • بورکینافاسو
  • فرودگاه بوبو دیولاسو
  • فرودگاه اوآگادوگو
 • کامرون
  • فرودگاه بین‌المللی دوالا
  • فرودگاه بین‌المللی یائونده
 • کیپ ورد
  • فرودگاه رابیل
  • فرودگاه بین‌المللی امیلکر کبرل
 • جمهوری آفریقای مرکزی
  • فرودگاه بین‌المللی بانگوئی ام‌پوکو
 • ساحل عاج
  • فرودگاه پورت بوئت
 • گامبیا
  • فرودگاه بین‌المللی بانجول
 • غنا
  • فرودگاه بین‌المللی کوتوکا
  • فرودگاه کوماسی
 • گینه
  • فرودگاه بین‌المللی کوناکری
 • لیبریا
  • فرودگاه بین‌المللی رابرتز
 • مالی
  • فرودگاه بین‌المللی باماکو-سانوو
 • موریتانی
  • فرودگاه بین‌المللی نواکشوت
 • نیجر
  • فرودگاه بین‌المللی دایوری هامانی
 • نیجریه
  • فرودگاه بین‌المللی ننامدی آزیکیوه
  • فرودگاه بین‌المللی مالام آمینو کانو
  • فرودگاه بین‌المللی مرتلا محمد
  • فرودگاه بین‌المللی پورت هارکورت
 • سنگال
  • فرودگاه بین‌المللی لئوپولد سدار سنگور
 • سیرالئون
  • فرودگاه بین‌المللی لونگی
 • توگو
  • فرودگاه لومه-توکین
آمریکا
 • آنگویلا
  • فرودگاه بین‌المللی کلیتن جی. لوید
 • آنتیگوا و باربودا
  • فرودگاه بین‌المللی و. س. برد
 • باهاما
  • فرودگاه بین‌المللی لیندن پیندلینگ
  • فرودگاه بین‌المللی چاب کی
  • فرودگاه بین‌المللی اکسوما
  • فرودگاه بین‌المللی گرند باهاما
  • فرودگاه بین‌المللی راک ساند
 • باربادوس
  • فرودگاه بین‌المللی گرانتلی ادمز
 • جزایر ویرجین بریتانیا
  • فرودگاه بین‌المللی ترانس بی. لتسام
 • جزایر کیمن
  • فرودگاه بین‌المللی اوون رابرتس
 • کوبا
  • فرودگاه خاردینز دل ری
  • فرودگاه بین‌المللی خوزه مارتی
  • فرودگاه فرنک پئیز
  • فرودگاه آبل سانتاماریا
  • فرودگاه خوآن گئوآلبرتو گومس
 • دومینیکا
  • فرودگاه ملویل هال
 • جمهوری دومینیکن
  • فرودگاه بین‌المللی ماریا مونتز
  • فرودگاه بین‌المللی لا رومانا
  • فرودگاه بین‌المللی پونتا کانا
  • فرودگاه بین‌المللی سامانالف ال کتی
  • فرودگاه بین‌المللی گریگوریو لوپرون
  • فرودگاه بین‌المللی سیباو
  • فرودگاه بین‌المللی لا امریکاس
 • گرنادا
  • فرودگاه بین‌المللی ماریس بیشاپ
 • جزیره گوادلوپ
  • فرودگاه بین‌المللی پوانت آ پیتر
 • هائیتی
  • فرودگاه بین‌المللی توسن لوورتور
 • جامائیکا
  • فرودگاه بین‌المللی نورمن مانلی
  • فرودگاه بین‌المللی سنگستر
 • مارتینیک
  • فرودگاه بین‌المللی مارتنیک ایمی کیسایر
 • مونتسرات
  • فرودگاه جان ای. آزبرن
 • آنتیل هلند
  • فرودگاه بین‌المللی فلامینگو
  • فرودگاه بین‌المللی کویین بیاتریکس
  • فرودگاه بین‌المللی پرینسس جولیانا
  • بین‌المللی فرودگاه هاتو
 • پورتوریکو
  • فرودگاه رافائل هرناندز
  • فرودگاه بین‌المللی لوئیز مونز مارین
 • سنت بارثلمی
  • فرودگاه گوستاف ۳
 • سنت کیتس و نویس
  • فرودگاه بین‌المللی رابرت ل. بریدشو
 • سنت لوسیا
  • فرودگاه بین‌المللی هوانورا
 • سنت وینسنت و گرنادین‌ها
  • فرودگاه ای. تی. جاشوا
  • فرودگاه کنوان
 • ترینیداد و توباگو
  • فرودگاه بین‌المللی پیارکو
  • فرودگاه بین‌المللی آرتور ناپلئون ریموند رابینسون
 • جزایر تورکس و کایکوس
  • فرودگاه بین‌المللی پراویدنشیالز
 • جزایر ویرجین
  • فرودگاه سیرل گری کینگ
  • فرودگاه هنری ئی. رولسن
 • بلیز
  • فرودگاه بین‌المللی فیلیپس اس. دبلیو. گلدسان
 • کاستاریکا
  • فرودگاه بین‌المللی دنیل اودوبر کیروش
  • فرودگاه بین‌المللی خوآن سانتاماریا
 • السالوادور
  • فرودگاه بین‌المللی السالوادور
 • گواتمالا
  • فرودگاه بین‌المللی موندو مایا
  • فرودگاه بین‌المللی لا آررا
 • هندوراس
  • فرودگاه بین‌المللی گلسون
  • فرودگاه بین‌المللی خوآن مانوئل گالوس
  • فرودگاه بین‌المللی رامون ویلدا مورالس
  • فرودگاه بین‌المللی تونکنتین
 • نیکاراگوئه
  • فرودگاه بین‌المللی اوگوستو سزار ساندینو
  • فرودگاه کرن آیلند
 • پاناما
  • فرودگاه بین‌المللی بوکاس دل ترو ایسلا کولون
  • فرودگاه بین‌المللی انریکه ملک
  • فرودگاه بین‌المللی توکامن
 • برمودا
  • فرودگاه بین‌المللی ال.اف. وید
 • کانادا
  • فرودگاه بین‌المللی کالگری
  • فرودگاه بین‌المللی ادمونتون
  • فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ
  • فرودگاه بین‌المللی جان سی. منرو همیلتن
  • فرودگاه بین‌المللی کلونا
  • فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن
  • فرودگاه بین‌المللی لا ماکازا – مون ترامبلان
  • فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو
  • فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا
  • فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک
  • فرودگاه بین‌المللی رجاینا
  • فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر
  • فرودگاه بین‌المللی سنت جان
  • فرودگاه سیدنی/جی. ای. داگلاس مک‌کاردی
  • فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو
  • فرودگاه بین‌المللی ونکوور
  • فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا
  • فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون
 • گرینلند
  • فرودگاه نارسارسواک
  • فرودگاه ایلولیست
  • فرودگاه کانگرلوسواک
  • فرودگاه کولوسوک
  • فرودگاه نرلریت اینات
  • فرودگاه نوک
 • مکزیک
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال خوان آلوارز
  • فرودگاه بین‌المللی ال آی سی. خزوس تران پردو
  • فرودگاه بین‌المللی کابو سن لوکاس
  • فرودگاه بین‌المللی اینگ. آلبرتو اکوینا اونگای
  • فرودگاه بین‌المللی کانکون، کینتانا رو
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال روبرتو فیرو ویلالوبوس
  • فرودگاه بین‌المللی سیوداد دل کارمن
  • فرودگاه بین‌المللی کوزومل
  • فرودگاه بین‌المللی بچیگوایلاتو
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال گوادالوپ ویکتوریا
  • فرودگاه بین‌المللی دن میگوئل هیدالگو وای کوستیا
  • فرودگاه بین‌المللی باهیاس د هواتولکو
  • فرودگاه بین‌المللی ایکستاپا-زیهواتانیو
  • فرودگاه بین‌المللی دل بایو
  • فرودگاه بین‌المللی لورتو
  • فرودگاه بین‌المللی پلایا دو اورو
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال رافائل بولنا
  • فرودگاه بین‌المللی منیول کرسسنسیو ریجون
  • فرودگاه بین‌المللی مکزیکو سیتی
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال ماریانو اسکبیدو
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال فرنسیسکو موییکا
  • فرودگاه بین‌المللی سوسوکوتلن
  • فرودگاه هرمانوس سردن
  • فرودگاه بین‌المللی ال آی سی. گوستاو دیاز اورداز
  • فرودگاه بین‌المللی پلن دو گوادلوپ
  • فرودگاه بین‌المللی لوس کابوس
  • فرودگاه بین‌المللی پونچیانو آریاگا
  • فرودگاه بین‌المللی کوئره‌تارو
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال فرنسیسکو خاویر مینا
  • فرودگاه بین‌المللی تیخوانا، باخا کالیفرنیا
  • فرودگاه بین‌المللی ال آی سی. آدولفو لوپز ماتئوس
  • فرودگاه بین‌المللی آنگل الباینوو کورزو
  • فرودگاه بین‌المللی فرنسیسکو سارابیا
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال هریبرتو یارا
  • فرودگاه بین‌المللی کارلووس روویروسا پرز
 • سن پیر و میکلن
  • فرودگاه سنت پیر
  • فرودگاه میکولون
 • ایالات متحده آمریکا
  • فرودگاه بین‌المللی اکرن فولتن
  • فرودگاه بین‌المللی آلبانی
  • فرودگاه بین‌المللی آلبوکرکی
  • فرودگاه بین‌المللی الکساندارا
  • فرودگاه بین‌المللی آلیس
  • فرودگاه بین‌المللی لی والی
  • فرودگاه بین‌المللی تد استیونز انکوریج
  • فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا
  • فرودگاه بین‌المللی اتلنتیک سیتی
  • فرودگاه بین‌المللی آستین
  • فرودگاه صحرایی میدوس
  • فرودگاه بین‌المللی ثرگود مارشال بالتیمور واشینگتن
  • فرودگاه بین‌المللی بلینگهم
  • فرودگاه بین‌المللی بیلینگز لوگان
  • فرودگاه گریتر بینگمتن
  • فرودگاه بین‌المللی برمینگهم-شاتلسورث
  • فرودگاه بین‌المللی لوگان
  • فرودگاه بین‌المللی برانزویل/ساوث پادره آیلند
  • فرودگاه بین‌المللی بوفالو نیاگارا
  • فرودگاه بین‌المللی کلکسیکو
  • فرودگاه بین‌المللی کسپر/ناترونا کانتی
  • فرودگاه بین‌المللی شارلوت داگلاس
  • فرودگاه بین‌المللی چارلستون
  • فرودگاه بین‌المللی میدوی شیکاگو
  • فرودگاه بین‌المللی شیکاگو راکفرد
  • فرودگاه بین‌المللی اوهیر شیکاگو
  • فرودگاه بین‌المللی سینسیناتی/کنتاکی شمالی
  • فرودگاه بین‌المللی کلیولند هاپکینز
  • فرودگاه بین‌المللی پورت کلمبوس
  • فرودگاه بین‌المللی ریکن‌بیکر
  • فرودگاه بین‌المللی کرپوس کریستی
  • فرودگاه بین‌المللی دالاس-فورت ورث
  • فرودگاه بین‌المللی دیتون
  • فرودگاه بین‌المللی روزتونا بیچ
  • فرودگاه بین‌المللی دنور
  • فرودگاه بین‌المللی دل بونیتا/وت‌استون
  • فرودگاه بین‌المللی دل ریوو د ژانیرو
  • فرودگاه بین‌المللی دی موین، آیووا
  • فرودگاه متروپولیتن وین کانتی دیترویت
  • فرودگاه بین‌المللی دلوت
  • فرودگاه بین‌المللی موریک کانتی
  • فرودگاه بین‌المللی سوت تگزاس در ادینبرگ
  • فرودگاه بین‌المللی ال پاسو
  • فرودگاه بین‌المللی اری
  • فرودگاه بین‌المللی فیربنکس
  • فرودگاه بین‌المللی هکتور
  • فرودگاه بین‌المللی بیشاپ
  • فرودگاه بین‌المللی فورت لادرداله – هالی‌وود
  • فرودگاه بین‌المللی ساوثوست فلوریدا
  • فرودگاه بین‌المللی فوت ورث میچام
  • فرودگاه بین‌المللی فرسنو یوسیمیتی
  • فرودگاه گلاسگو
  • فرودگاه بین‌المللی جرالد فورد
  • فرودگاه بین‌المللی گریت فالز
  • فرودگاه بین‌المللی استن استراوبل
  • فرودگاه بین‌المللی پیدمونت تراید
  • فرودگاه بین‌المللی گرنویل-اسپارتانبورگ
  • فرودگاه بین‌المللی گلف پورت-بیلوکسی
  • فرودگاه بین‌المللی ولی
  • فرودگاه بین‌المللی هریسبرگ
  • فرودگاه بین الملی هونولولو
  • فرودگاه بین‌المللی هولتن
  • فرودگاه بین‌المللی جرج بوش
  • فرودگاه بین‌المللی هانتسویل
  • فرودگاه بین‌المللی ایندیاناپلیس
  • فرودگاه بین‌المللی فالز
  • فرودگاه بین‌المللی جکسن-اورز
  • فرودگاه بین‌المللی جکسنویل
  • فرودگاه بین‌المللی جونو
  • فرودگاه بین‌المللی کالامازو
  • فرودگاه بین‌المللی گلیشر پارک
  • فرودگاه بین‌المللی کانزاس‌سیتی
  • فرودگاه بین‌المللی کی وست
  • فرودگاه بین‌المللی کچیکان
  • فرودگاه بین‌المللی کونا
  • فرودگاه بین‌المللی شنلت
  • فرودگاه بین‌المللی کپیتل ریجن
  • فرودگاه بین‌المللی لاردو
  • فرودگاه بین‌المللی لا کروسیز
  • فرودگاه بین‌المللی مک‌کاران
  • فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس
  • فرودگاه بین‌المللی لوئیزویله
  • فرودگاه بین‌المللی لوبوک پرستون اسمیت
  • فرودگاه بین‌المللی ساویر
  • فرودگاه بین‌المللی ماسنا
  • فرودگاه بین‌المللی مک‌آلن-میلر
  • فرودگاه بین‌المللی رگو ولی-مدفورت
  • فرودگاه بین‌المللی ملبرن
  • فرودگاه بین‌المللی ممفیس
  • فرودگاه بین‌المللی میامی
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال میچل
  • فرودگاه بین‌المللی مینیاپولیس−سنت پل
  • فرودگاه بین‌المللی میسولا
  • فرودگاه بین‌المللی شهرستان سالیوان
  • فرودگاه بین‌المللی شهرستان گرنت
  • مرتل بیچ، کارولینای جنوبی فرودگاه بین‌المللی میرتل بیچ
  • فرودگاه بین‌المللی لوئیز آرمسترانگ نیو اورلنان
  • فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی
  • فرودگاه لاگواردیا
  • فرودگاه بین‌المللی لیبرتی نیوآرک
  • فرودگاه بین‌المللی استیوارت
  • فرودگاه بین‌المللی نیو پورت نیوز/ویلیامسبورگ
  • فرودگاه بین‌المللی نیاگارا فالز
  • فرودگاه بین‌المللی نورفولک
  • فرودگاه بین‌المللی چارلستون/پایگاه شکاری چارلستن
  • فرودگاه بین‌المللی اوکلند
  • فرودگاه بین‌المللی اوگدنزبرگ
  • فرودگاه بین‌المللی انتاریو
  • فرودگاه بین‌المللی اورلاندو
  • فرودگاه بین‌المللی پالم اسپرینگز
  • فرودگاه بین‌المللی نورث‌وست
  • فرودگاه بین‌المللی پنساکولا
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال وین براندزینو داونینگ پیوریا
  • فرودگاه بین‌المللی فیلادلفیا
  • فرودگاه بین‌المللی فینکس اسکای هاربر
  • فرودگاه بین‌المللی پیتسبورگ
  • فرودگاه بین‌المللی پلتسبورگ
  • فرودگاه بین‌المللی اووکلند کانتی
  • فرودگاه بین‌المللی ولیام ر. فیرچایلد
  • فرودگاه بین‌المللی شهرستان سنت کلیر
  • فرودگاه جت بین‌المللی پورتلند
  • فرودگاه بین‌المللی پورتلند
  • فرودگاه بین‌المللی پورتسموث ات پیس
  • فرودگاه بین‌المللی شهرستان جفرسن
  • فرودگاه تی. اف. گرین
  • فرودگاه بین‌المللی کواد سیتی
  • فرودگاه بین‌المللی رالیگ-دورهام
  • فرودگاه بین‌المللی رنو تاهوئه
  • فرودگاه بین‌المللی ریچموند
  • فرودگاه بین‌المللی روچستر
  • فرودگاه بین‌المللی گریتر راچستر
  • فرودگاه بین‌المللی سکرامنتو
  • فرودگاه بین‌المللی ام‌بی‌اس
  • فرودگاه بین‌المللی سالت‌لیک‌سیتی
  • فرودگاه بین‌المللی سن آنتونیو
  • فرودگاه بین‌المللی سن دیه‌گو
  • فرودگاه بین‌المللی سانفرانسیسکو
  • فرودگاه بین‌المللی سان خوزه
  • فرودگاه جان وین
  • فرودگاه بین‌المللی ساراستابردنتن
  • فرودگاه بین‌المللی شهرستان چیپوا
  • فرودگاه بین‌المللی سوننه/هیلتن حعیا
  • فرودگاه بین‌المللی سیتل-تاکوما
  • فرودگاه بین‌المللی اسپوکن
  • فرودگاه بین‌المللی لامبرت-ست لوی
  • فرودگاه بین‌المللی سن پترزبورگ-کلیرواتر
  • فرودگاه بین‌المللی کوتس/راس
  • فرودگاه بین‌المللی گریتر راچستر
  • فرودگاه بین‌المللی تمپا
  • فرودگاه تولدو اکسپرس
  • فرودگاه بین‌المللی توسان
  • فرودگاه بین‌المللی تالسا، اکلاهما
  • فرودگاه بین‌المللی دالس واشینگتن
  • فرودگاه بین‌المللی واترتاون
  • فرودگاه بین‌المللی پالم بیچ
  • فرودگاه بین‌المللی ویلکز بار – اسکرانتون
  • فرودگاه بین‌المللی ویلمینگتون
  • فرودگاه بین‌المللی بردلی
  •  فرودگاه بین‌المللی یوما
 • آرژانتین
  • فرودگاه بین‌المللی مینیسترو پیستارینی
  • محله هوایی یورگ نوبری
  • فرودگاه بین‌المللی اینگنیرو ارناوتیکو امبرسیو تاراولا
  • فرودگاه بین‌المللی گاورنر فرنسیسکو گابریلی
  • فرودگاه بین‌المللی آبشار ایگواسو
  • فرودگاه بین‌المللی پیلوتو سیویل نوربرتو فرناندز
  • فرودگاه بین‌المللی تنینته لوییس کندلاریا
  • فرودگاه المیرانت مارکوس برندزینو زار
  •  مالویناس آرجنتیناس
 • بولیوی
  • فرودگاه بین‌المللی ال آلتو
  • فرودگاه بین‌المللی پورتو سوارز
  • فرودگاه بین‌المللی ویرو ویرو
 • برزیل
  • فرودگاه سانتا ماریا
  • فرودگاه بین‌المللی ول د کائس
  • فرودگاه بین‌المللی تانکردو نوس
  • فرودگاه بین‌المللی برازیلیا
  • فرودگاه بین‌المللی ویراکوپوس-کامپیناس
  • فرودگاه بین‌المللی کامپوگرانده
  • فرودگاه چاپکو
  • فرودگاه بین‌المللی مارشال روندو
  • فرودگاه بین‌المللی آفونسو پنا
  • فرودگاه بین‌المللی هرکیلیو لوز
  • فرودگاه بین‌المللی پینتو مارتینز
  • فرودگاه سانتا جنووا
  • فرودگاه ایله‌وس یرگ امادو
  • فرودگاه بین‌المللی پرزیدانت کاسترو پینتو
  • فرودگاه خوازیرو دو نورته
  • فرودگاه لوندرینا
  • فرودگاه بین‌المللی زومی دوس پالمیراس
  • فرودگاه بین‌المللی ادواردو گومز
  • فرودگاه بین‌المللی مینیسترو ویکتور کوندر
  • فرودگاه بین‌المللی اوگوستو سورو
  • فرودگاه لاورو کورتز
  • فرودگاه پترولینا
  • فرودگاه بین‌المللی سلگدو فیلهو
  • فرودگاه پورتو سگورو
  • فرودگاه بین‌المللی گورنادر خوزه تیکسیرا دا لیویرا
  • فرودگاه ریکایف
  • فرودگاه بین‌المللی ریو دوژانیرو گالیائو
  • فرودگاه سانتوس دومنت
  • فرودگاه بین‌المللی دپوتادو لوئیس ادواردو مگاهاس
  •  فرودگاه بین‌المللی مارشال کونیا ماچادو
  • فرودگاه بین‌المللی سائو پائولوگوارولخس
  • فرودگاه کونگونهاس-سائو پاوئولو
  • فرودگاه اوریکو داگویار سالاس
 • شیلی
  • فرودگاه بین‌المللی سروو مورنو
  • فرودگاه بین‌المللی کریل سر
  • فرودگاه ال تپوال
  • فرودگاه بین‌المللی پرزیدانت کارلوس ایبانیز دل کامپو
  • فرودگاه بین‌المللی کومودورو ارتورو مرینو بنیتز
 • کلمبیا
  • فرودگاه بین‌المللی ارنستو کورتیسوز
  • فرودگاه بین‌المللی ال دورادو
  • فرودگاه بین‌المللی پالونگرو
  • فرودگاه بین‌المللی آلفونسو بونییا آراگون
  • فرودگاه بین‌المللی رافائل ناندز
  • فرودگاه بین‌المللی کمیلو دازا
  • فرودگاه بین‌المللی خوزه ماریا کوردوا
  • فرودگاه بین‌المللی ماتکانا
  • فرودگاه بین‌المللی گوستاو روجاس پینیلا
 • اکوادور
  • فرودگاه بین‌المللی خوزه خواکین د اولمدو
  • فرودگاه بین‌المللی ماریسکال سوکره
  • فرودگاه بین‌المللی سرهنگ دوم لویس ا مانتیلا
 • جزایر فالکلند
  • فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی ماونت پلزنت
 • گویان فرانسه
  • فرودگاه کاین رشابوو
 • گویان
  • فرودگاه بین‌المللی چدی جیگن
 • پاراگوئه
  • فرودگاه بین‌المللی سیلویو پتیروسی
  • فرودگاه بین‌المللی گوآرانی
 • پرو
  • فرودگاه بین‌المللی رودریگز بیون
  • فرودگاه بین‌المللی الیاندرو ولاسکو استیت
  • فرودگاه بین‌المللی خورخه چاوز
 • سورینام
  • فرودگاه بین‌المللی یوهان ادالف پنگل
 • اروگوئه
  • فرودگاه بین‌المللی کراسکو
  • فرودگاه بین‌المللی کاپیتان دا کوربتا کارلووس برندزینو کوربلو
 • ونزوئلا
  • فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار
  • فرودگاه بین‌المللی لا چینیتا
  • فرودگاه بین‌المللی آرتورو میچلنا
آسیا
 • قزاقستان
  • فرودگاه آقتائو
  • فرودگاه بین‌المللی آلماآتی
  • فرودگاه بین‌المللی آستانه
  • فرودگاه آتیرائو
  • فرودگاه سری‌ارکا
  • فرودگاه قوستانای
  • فرودگاه بین‌المللی چیمکند
  • فرودگاه اورال آک ژول
 • قرقیزستان
  • فرودگاه بین‌المللی مناس
  • فرودگاه اوش
 • تاجیکستان
  • فرودگاه بین‌المللی دوشنبه
  • فرودگاه خجند
 • ترکمنستان
  • فرودگاه عشق‌آباد
 • ازبکستان
  • فرودگاه نمنگان
  • فرودگاه بین‌المللی تاشکند
 • کره شمالی
  • فرودگاه بین‌المللی سانن
 • ژاپن
  • فرودگاه اکیتا
  • فرودگاه ائوموری
  • فرودگاه فوکوئوکا
  • فرودگاه هاکوداته
  • فرودگاه کاگوشیما
  • فرودگاه کوماتسو
  • فرودگاه هیروشیما
  • فرودگاه کیتاکیوشو
  • فرودگاه ناگازاکی
  • فرودگاه بین‌المللی چوبو سنترایر
  • فرودگاه نیئیگاتا
  • فرودگاه اویتا
  • فرودگاه اوکایاما
  • فرودگاه بین‌المللی کانسای
  • فرودگاه نیو چیتوز
  • فرودگاه سندای
  • فرودگاه شیزوکا
  • فرودگاه هانه‌دا
  • فرودگاه بین‌المللی ناریتا
 • مغولستان
  • فرودگاه بین‌المللی چنگیزخان
 • جمهوری خلق چین
  • فرودگاه بین‌المللی پکن
  • فرودگاه بین‌المللی چانگچون لونگییا
  • فرودگاه بین‌المللی چانگشا هوانگهوا
  • فرودگاه بین‌المللی چنگدو شوانگلیو
  • فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی
  • فرودگاه بین‌المللی دالیان ژووشویزی
  • فرودگاه بین‌المللی فوژو چنگل
  • فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو
  • فرودگاه بین‌المللی گایلین لیانگ‌جیانگ
  • فرودگاه بین‌المللی لانگ‌دونگ‌بائو گوئی‌یانگ
  • فرودگاه بین‌المللی هایکو میلان
  • فرودگاه بین‌المللی هانگجو ژیاشان
  • فرودگاه بین‌المللی هاربین تایپینگ
  • فرودگاه بین‌المللی هفی لوگانگ
  • فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ
  • فرودگاه جییانگوشان
  • فرودگاه بین‌المللی جینان یاکیانگ
  • فرودگاه بین‌المللی کونمینگ ویابا
  • فرودگاه لاسا گونگار
  • فرودگاه بین‌المللی مکائو
  • فرودگاه مودانجیانگ هایلانگ
  • فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو
  • فرودگاه بین‌المللی نانینگ ووژو
  • فرودگاه بین‌المللی نینگبو لیشه
  • فرودگاه بین‌المللی کینگدائو لیوتینگ
  • فرودگاه بین‌المللی سانیا فونیکس
  • فرودگاه بین‌المللی شانگهای هنگقیو
  • فرودگاه بین‌المللی شانگهای پودنگ
  • فرودگاه بین‌المللی شنینگ تخین
  • فرودگاه بین‌المللی شنژن بن
  • فرودگاه بین‌المللی تیانجین بینهای
  • فرودگاه بین‌المللی اورومچی دیووپو
  • فرودگاه ویهای داشویبو
  • فرودگاه بین‌المللی ووهان تیانهه
  • فرودگاه بین‌المللی زیامن گائوچی
  • فرودگاه بین‌المللی شی‌آن شیان‌یانگ
  • فرودگاه یانجی چائویانگ‌چون
  • فرودگاه بین‌المللی یانتای لایشان
  • فرودگاه بین‌المللی ژنگژو سین‌ژنگ
 • تایوان
  • فرودگاه بین‌المللی گاوشیونگ
  • فرودگاه سونگشان تایپه
  • فرودگاه بین‌المللی تائویوان تایوان
  • فرودگاه تایتونگ
 • کره جنوبی
  • فرودگاه بین‌المللی گیمهی
  • فرودگاه بین‌المللی دائجو
  • فرودگاه بین‌المللی ججو
  • فرودگاه بین‌المللی گیمپو
  • فرودگاه بین‌المللی اینچن
  • فرودگاه بین‌المللی چئونگ‌جو
  • فرودگاه بین‌المللی موان
  • فرودگاه بین‌المللی یانگ‌یانگ
 • بنگلادش
  • فرودگاه بین‌المللی شاه امانت
  • فرودگاه بین‌المللی شاه‌جلال
  • فرودگاه بین‌المللی عثمانی
 • پادشاهی بوتان
  • فرودگاه پارو
 • هند
  • فرودگاه بین‌المللی سردار ولابهبهی پتل
  • فرودگاه بین‌المللی سری گرو رام داس جی
  • فرودگاه بین‌المللی بنگالورو
  • فرودگاه راجا بهوجا
  • فرودگاه باگدوگرا
  • فرودگاه بین‌المللی چنای
  • فرودگاه کویمباتور
  • فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی
  • فرودگاه گایا
  • فرودگاه بین‌المللی لوکپریرا گوپیناز بوردولوئی
  •  فرودگاه بین‌المللی لوکپریرا گوپیناز بوردولوئی
  • فرودگاه دابولیم
  • فرودگاه بین‌المللی راجیو گاندی
  • فرودگاه بین‌المللی جایپور
  • فرودگاه بین‌المللی کوچین
  • فرودگاه بین‌المللی نتاجی سوباش چاندرا بوز
  • فرودگاه بین‌المللی کالیکوت
  • فرودگاه اماوسی
  • فرودگاه منگالور
  • فرودگاه بین‌المللی چاتراپاتی شیواجی
  • فرودگاه بین‌المللی دکتر باباساهب آمبدکار
  • فرودگاه پون
  • فرودگاه باگدوگرا
  • فرودگاه تیروچیراپالی
  • فرودگاه بین‌المللی تریواندروم
  • فرودگاه ویساکاپاتنام
 • نپال
  • فرودگاه بین‌المللی تریبهوان
 • مالدیو
  • فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر
  • فرودگاه بین‌المللی گن
 • پاکستان
  • فرودگاه بهاولپور
  • فرودگاه بین‌المللی دیرا گازی کان
  • فرودگاه بین‌المللی فیصل‌آباد
  • فرودگاه بین‌المللی گوادار
  • فرودگاه بین‌المللی بینظیر بوتو
  • فرودگاه بین‌المللی جناح
  • فرودگاه بین‌المللی اقبال لاهوری
  • فرودگاه بین‌المللی مولتان
  • فرودگاه بین‌المللی باچا خان
  • فرودگاه بین‌المللی کویته
  • فرودگاه بین‌المللی شیخ زاید
  • فرودگاه بین‌المللی سیالکوت
  • فرودگاه بین‌المللی تربت
 • سری‌لانکا
  • فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی
  • فرودگاه بین‌المللی ماتالا
 • برونئی
  • فرودگاه بین‌المللی برونئی
 • کامبوج
  • فرودگاه بین‌المللی پنوم پن
  • فرودگاه بین‌المللی سیم ریپ
 • تیمور شرقی
  • فرودگاه بین‌المللی پرزیدانت نیکولو لوباتو
 • اندونزی
  • فرودگاه سلطان آجی محمد سلیمان
  • فرودگاه سلطان اسکندر مودا
  • فرودگاه بین‌المللی حسین ساسترانگارا
  • فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای
  • فرودگاه بین‌المللی سوئکارنو-هتا
  • فرودگاه بین‌المللی سلطان حسن‌الدین
  • فرودگاه بین‌المللی سام رتولنگی
  • فرودگاه بین‌المللی لومبک
  • فرودگاه بین‌المللی پولونیا
  • فرودگاه بین‌المللی مینانگکابو
  • فرودگاه سلطان محمود بدرالدین دوم
  • فرودگاه بین‌المللی سلطان سیاریف قسیم دوم
  • فرودگاه بین‌المللی اچماد یانی
  • فرودگاه بین‌المللی یواندا
  • فرودگاه بین‌المللی ساماریندا
  • فرودگاه بین‌المللی ادیسومارمو
  • فرودگاه بین‌المللی ادیسوسیپتو
 • لائوس
  • فرودگاه بین‌المللی لوآنگ پرابانگ
  • فرودگاه بین‌المللی پاکسه
  • فرودگاه بین‌المللی واتایی
 • مالزی
  • فرودگاه سلطان ازلان شاه
  • فرودگاه بین‌المللی ثنای
  • فرودگاه بین‌المللی کوتا کینابالو
  • فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
  • فرودگاه بین‌المللی کوچینگ
  • فرودگاه بین‌المللی لانگکاوی
  • فرودگاه بین‌المللی مالاکا
  • فرودگاه بین‌المللی پنانگ
  • فرودگاه سلطان عبدالعزیز شاه
  • فرودگاه میری
  • فرودگاه سلطان حاجی احمد شاه
 • میانمار
  • فرودگاه بین‌المللی ماندالای
  • فرودگاه بین‌المللی یانگون
 • فیلیپین
  • فرودگاه بین‌المللی زامبونگا
  • فرودگاه بین‌المللی مکتان-کبو
  • فرودگاه بین‌المللی کلارک
  • فرودگاه بین‌المللی فرانسیسکو بنگویی
  • فرودگاه بین‌المللی لاواگ
  • فرودگاه بین‌المللی کالیبو
  • فرودگاه بین‌المللی نینوی آکوئینو
  • فرودگاه بین‌المللی سوبیک بی
  • فرودگاه بین‌المللی پورتو پرینسسا
  • فرودگاه بین‌المللی ژنرال سانتوس
  • فرودگاه بین‌المللی ایلوئیلو
  • فرودگاه بین‌المللی لاگویندینگان
  • فرودگاه بین‌المللی باکولود-سیلای
 • سنگاپور
  • فرودگاه چانگی سنگاپور
 • تایلند
  • فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
  • فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای
  • فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی
  • فرودگاه بین‌المللی یو-تاپائو
  • فرودگاه بین‌المللی هت یای
  • فرودگاه کرابی
  • فرودگاه بین‌المللی پوکت
  • فرودگاه سورات
  • – فرودگاه ساموی
  • فرودگاه بین‌المللی اودن تانی
 • ویتنام
  • فرودگاه بین‌المللی دا نانگ
  • فرودگاه بین‌المللی نوا به
  • فرودگاه سایگون
  • فرودگاه بین‌المللی کن دو
 • افغانستان
  • میدان هوایی بین‌المللی کابل
  • میدان هوایی بین‌المللی قندهار
 • ارمنستان
  • فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
  • فرودگاه شیراک
 • جمهوری آذربایجان
  • فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
  • فرودگاه بین‌المللی گنجه
  • فرودگاه نخجوان
 • بحرین
  • فرودگاه بین‌المللی بحرین
 • گرجستان
  • فرودگاه بین‌المللی باتومی
  • فرودگاه بین‌المللی کوتایسی
  • فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • ایران
  • فرودگاه بین‌المللی بندرعباس
  • فرودگاه بین المللی کرمانشاه
  • فرودگاه بیرجند
  • فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان
  • فرودگاه بین‌المللی کیش
  • فرودگاه بین‌المللی مشهد
  • فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز
  • فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز
  • فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • عراق
  • فرودگاه بین‌المللی نجف
  • فرودگاه بین‌المللی بغداد
  • فرودگاه بین‌المللی بصره
  • فرودگاه بین‌المللی اربیل
  • فرودگاه بین‌المللی موصل
  • فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه
 • اسرائیل
  • صحرای نگب – فرودگاه اوودا
  •  فرودگاه بین‌المللی بن گوریون
  • حیفا – فرودگاه بین‌المللی حیفا
 • اردن
  • فرودگاه بین‌المللی ملک حسین
  • فرودگاه بین‌المللی کویین آلیا
  • فرودگاه کشوری عمان
 • کویت
  • فرودگاه بین‌المللی کویت
 • لبنان
  • فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت
 • عمان
  • فرودگاه بین‌المللی مسقط
  • فرودگاه صلاله
 • قطر
  • فرودگاه بین‌المللی دوحه
 • عربستان سعودی
  • فرودگاه بین‌المللی ملک فهد
  • فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز
  • فرودگاه شاهزاده محمد بن عبدالعزیز
  • فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
 • سوریه
  • فرودگاه بین‌المللی حلب
  • فرودگاه بین‌المللی دمشق
  • لاذقیه – فرودگاه بین‌المللی باسل الاسد
 • امارات متحده عربی
  • فرودگاه بین‌المللی ابوظبی
  • فرودگاه بین‌المللی العین
  • فرودگاه بین‌المللی دبی
  • فرودگاه بین‌المللی راس الخیمه
  • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • یمن
  • فرودگاه بین‌المللی عدن
  • فرودگاه بین‌المللی صنعا
اروپا
 • جزایر الند
  • فرودگاه ماریاهام
 • آلبانی
  • فرودگاه بین‌المللی مادر ترزای تیرانا
 • اتریش
  • فرودگاه گراتس
  • فرودگاه کلاگن‌فورت
  • فرودگاه اینسبروک
  • فرودگاه لینز
  • فرودگاه زالتسبورگ
  • فرودگاه بین‌المللی وین
 • بلاروس
  • فرودگاه گومل
  • فرودگاه بین‌المللی مینسک
 • بلژیک
  • فرودگاه بین‌المللی آنتورپ
  • فرودگاه بروکسل
  • فرودگاه بروکسل جنوب شرلروآ
 • بوسنی و هرزگوین
  • فرودگاه بین‌المللی بانیا لوکا
  • فرودگاه بین‌المللی سارایوو
 • بلغارستان
  • فرودگاه بورگاس
  • فرودگاه پلوودیف
  • فرودگاه صوفیه
  • فرودگاه وارنا
 • کرواسی
  • فرودگاه دوبروونیک
  • فرودگاه اوسیک
  • فرودگاه پولا
  • فرودگاه اسپلیت
  • فرودگاه زادر
  • فرودگاه زاگرب
 • قبرس
  • فرودگاه بین‌المللی لارناکا
  • فرودگاه بین‌المللی پافوس
 • جمهوری چک
  • فرودگاه برنو-تورانی
  • فرودگاه کارلووی واری
  • فرودگاه لئوس جانسیک استراوا
  • فرودگاه پراگ رازیون
 • دانمارک
  • فرودگاه آلبورگ
  • فرودگاه آرهوس
  • فرودگاه بیلاند
  • فرودگاه کپنهاگ
 • استونی
  • فرودگاه لنارت مری تالین
  • فرودگاه تارتو
 • جزایر فارو
  • فرودگاه واگار
 • فنلاند
  • فرودگاه هلسینکی
  • فرودگاه کیتیلا
  • فرودگاه کوپیو
  • فرودگاه کوسامو
  • فرودگاه لاپنرانتا
  • فرودگاه اولو
  • فرودگاه رونیمی
  • فرودگاه تامپری-پریکالا
  • فرودگاه تورکو
  • فرودگاه واسا
 • فرانسه
  • فرودگاه آیاتچو – ناپلئون بنوپارت
  • فرودگاه باستیا – پورتا
  • فرودگاه باووایس-تیلی
  • فرودگاه برژراک دردونژ پریگورد
  • فرودگاه بیزیرس کپ داگد
  • فرودگاه بیاریتس – انگلت – بییون
  • فرودگاه بوردو–مریگناک
  • فرودگاه برست برتانی
  • فرودگاه کارکاسون
  • فرودگاه شالون واتری
  • فرودگاه شامبری ساووی
  • فرودگاه دینارد پلورتویت ساینت-مالو
  • فرودگاه فیگاری ساد-کورسه
  • فرودگاه گرنوبل-ایزره
  • فرودگاه لا روشل – ایل دو ر
  • فرودگاه لیله
  • فرودگاه لیموگس – بلگراد
  • فرودگاه استانی مارسی
  • فرودگاه مونپلیه – مدیترانه
  • فرودگاه باسل-مولهووس-فریبورگ اروپا
  • فرودگاه نانت آتلانتیک
  • فرودگاه نیس کوت دازور
  • فرودگاه نیم آلس کامارگو چونس
  • فرودگاه پاری-شارل-دو-گل
  • فرودگاه اورلی
  • فرودگاه پائو پیرنه
  • فرودگاه پرپینیان-ریوسالت
  • فرودگاه پولیتیه بیار
  • فرودگاه رودز-مارسیلاس
  • فرودگاه سنت تی‌تینن – بوتئون
  • فرودگاه استراسبورگ
  • فرودگاه تولن-ایر
  • فرودگاه تولوز-بلانیاک
  • فرودگاه تور وال دو لوآر
 • گرجستان
  • فرودگاه بین‌المللی باتومی
  • فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • آلمان
  • فرودگاه لایپزیگ-آلتنبورگ
  • محله هوایی بادن
  •  فرودگاه برلین تگل
  • فرودگاه برمن
  • فرودگاه کلن بن
  • فرودگاه دورتموند
  • فرودگاه بین‌المللی دوسلدورف
  • فرودگاه بین‌المللی فرانکفورت
  • فرودگاه فرانکفورت-هان
  • فرودگاه فریدریش هافن
  • فرودگاه هامبورگ
  • فرودگاه هانوفر-لانگنهاگن
  • فرودگاه لوبک
  • فرودگاه ممینگن
  • فرودگاه مونیخ
  • فرودگاه نورمبرگ
  • فرودگاه اشتوتگارت
  • فرودگاه ویزه
 • جبل طارق
  • فرودگاه جبل الطارق
 • یونان
  • فرودگاه بین‌المللی آتن
  • فرودگاه بین‌المللی خانیا
  • فرودگاه ملی جزیره کایاس
  • فرودگاه بین‌المللی کورفو
  • فرودگاه بین‌المللی هراکلین
  • فرودگاه بین‌المللی کالاماتا
  • فرودگاه ملی جزیره کارپتاس
  • فرودگاه بین‌المللی کاوالا
  • فرودگاه بین‌المللی سفلوونیا
  • فرودگاه بین‌المللی جزیره کوس
  • فرودگاه ملی جزیره میکناس
  • فرودگاه بین‌المللی میتیلن
  • پروزا – فرودگاه ملی اکتیون
  • فرودگاه بین‌المللی رود
  • فرودگاه بین‌المللی سمس
  • فرودگاه ملی سانتورینی
  • فرودگاه ملی جزیره اسکیاتوس
  • فرودگاه اسکایروس آیلد نشنال
  • فرودگاه بین‌المللی سالونیک
  • فرودگاه ملی نا انچیالوس
  • فرودگاه بین‌المللی زاکینثوس
 • گرنزی
  • فرودگاه گوئرنزی
 • مجارستان
  • فرودگاه بین‌المللی بوداپست فرنک لیست
  • فرودگاه بین‌المللی دبرسن
  • فرودگاه بین‌المللی سالفرملیک
 • ایسلند
  • فرودگاه آکوریری
  • فرودگاه بین‌المللی کفلاویک
 • جزیره ایرلند
  • فرودگاه کرک
  • فرودگاه دوبلین
  • فرودگاه کری
  • فرودگاه ایرلند غربی
  • فرودگاه شنن
 • جزیره من
  • فرودگاه جزیره من
 • ایتالیا
  • فرودگاه فرتیلیا
  • فرودگاه آنکونا
  • فرودگاه باری
  • فرودگاه اوریو آل سریو
  • فرودگاه بلوونی گوگلیلمو مارکونی
  • فرودگاه برشا
  • فرودگاه کسال
  • فرودگاه کگلیاری-الماس
  • فرودگاه کگلیاری-الماس
  • فرودگاه کاتانیا-فونتاناروسا
  • فرودگاه کونو لوالدیگی
  • فرودگاه پره‌تولا
  • فرودگاه کریستف کلمب جنوا
  • فرودگاه لامتزیا ترمه
  • فرودگاه میلانو مالپنسا
  • فرودگاه لینیت
  • فرودگاه ناپل
  • فرودگاه اولبیا – کاستا اسمرالدا
  • فرودگاه پالرمو
  • فرودگاه پارما
  • فرودگاه بین‌المللی پروگیا
  • فرودگاه آبروتزو
  • فرودگاه گالیله
  • فرودگاه فدریکو فلینی
  • فرودگاه لئوناردو داوینچی-فیومیچینو
  • فرودگاه چمپینو، رم
  • فرودگاه تراپانی-بیرجی
  • فرودگاه فریولی ونتزیا جولیا
  • فرودگاه تورین کاسله
  • فرودگاه ونیز مارکو پولو
  • فرودگاه ورونا
 • جرزی
  • فرودگاه جرزی
 • کوزوو
  • فرودگاه بین‌المللی پریشتینا
 • لتونی
  • فرودگاه بین‌المللی ریگا
  • فرودگاه بین‌المللی ونتس‌پیلز
 • لیتوانی
  • فرودگاه کاناس
  • فرودگاه بین‌المللی پالانگا
  • فرودگاه بین‌المللی سیاولیی
  • فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس
 • لوکزامبورگ
  • فرودگاه لوگزامبورگ – فیندل
 • جمهوری مقدونیه
  • فرودگاه اورکید سنت. پل دا اپوستل
  • فرودگاه اسکندر کبیر اسکوپیه
 • مالت
  • فرودگاه بین‌المللی مالت
 • مولداوی
  • فرودگاه بین‌المللی کیشیناو
 • مونته‌نگرو
  • فرودگاه پودگوریتسا
  • فرودگاه تیوات
 • هلند
  • فرودگاه اسخیپهول آمستردام
  • فرودگاه آیندهوون
  • فرودگاه خرونینگن ایلده
  • فرودگاه ماستریخت آخن
  • فرودگاه روتردام دی‌هیگ
 • نروژ
  • فرودگاه ویگرا آلسوند
  • فرودگاه فلسلند برگن
  • فرودگاه هاوگسوند
  • فرودگاه ترپ سندفجرد
  • فرودگاه موس ریگ
  • فرودگاه گاردرموئن اسلو
  • فرودگاه سولا استاوانگر
  • فرودگاه ترومسا
 • لهستان
  • فرودگاه ایگناسی یان پادرفسکی بیدگوشچ
  • فرودگاه گدایسک لخ والسا
  • فرودگاه بین‌المللی کاتوویتس
  • فرودگاه بین‌المللی جان پل دوم کراکوف-بالیس
  • فرودگاه لودز لوبلینک
  • فرودگاه پوزنان-لاویکا
  • فرودگاه رزسزاوشو-جسینکا
  • فرودگاه سولیدارنوشج شچچن-جولینیو
  • فرودگاه شوپن ورشو
  • فرودگاه وارساو مادلن
  • فرودگاه وروتسواف کوپرنیکوس
 • پرتغال
  • فرودگاه فارو
  • فرودگاه مادیرا
  • فرودگاه لیسبون پورتلا
  • فرودگاه فرنسیسکو جسا کارنئیرو
  • فرودگاه ژان پائولو دوم
 • رومانی
  • فرودگاه بین‌المللی هنری کواندا
  • فرودگاه بین‌المللی کلوژ-نپوکا
  • فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو
  • فرودگاه بین‌المللی یاش
  • فرودگاه بین‌المللی سیبیو
  • فرودگاه بین‌المللی ترایان وویا
 • روسیه
  • فرودگاه تالاگی
  • فرودگاه کادالا
  • فرودگاه بین‌المللی ایرکوتسک
  • فرودگاه بین‌المللی قازان
  • فرودگاه خاباروفسک ناوی
  • فرودگاه خرابوروفو
  • فرودگاه پاشکوفسکی
  • فرودگاه بین‌المللی دوموده‌دوو
  • فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو
  • فرودگاه بین‌المللی ونوکووا
  • فرودگاه تولمچوا
  • فرودگاه روستوف‌ان‌دون
  • فرودگاه پالکوو
  • فرودگاه بین‌المللی کورومچ
  • فرودگاه بین‌المللی سوچی
  • فرودگاه بین‌المللی اوفا
  • فرودگاه بین‌المللی ولادی‌وستوک
  • فرودگاه یاکوتسک
  • فرودگاه کولتسوو
 • صربستان
  • فرودگاه بلگراد نیکولا تسلا
  • فرودگاه کنستانتین بزرگ در نیش
 • اسلواکی
  • فرودگاه‌ام. آر. استفانیک
  • فرودگاه بین‌المللی کوشیتسه
  • فرودگاه ژیلینا
 • اسلوونی
  • فرودگاه ال جوبجانا خوزه پوکنیک
  • فرودگاه پورتوروژ
 • اسپانیا
  • فرودگاه لاکرونیا
  • فرودگاه آلیکانته
  • فرودگاه آلمریا
  • فرودگاه آستوریاس
  • فرودگاه بارسلونا
  • فرودگاه سیوداد ریل سنترال
  • فرودگاه فوئرته‌ونتورا
  • فرودگاه جیرونا-کاستا براوا
  • فرودگاه گرن کناریا
  • فرودگاه فدریکو گارسیا لورکا
  • فرودگاه هوئسکا-پیرینس
  • فرودگاه ایبیزا
  • فرودگاه خرث
  • فرودگاه لا پالما
  • فرودگاه لانزاروته
  • فرودگاه ال لیدا-الگوآیره
  • فرودگاه مادرید-باراخاس
  • فرودگاه مالاگا
  • فرودگاه منورکا
  • فرودگاه مورسیا-سان یاویر
  • فرودگاه پالما دو مالروکا
  • فرودگاه رئوس
  • فرودگاه سانتاندر
  • فرودگاه سانتیاگو د کمپوستلا
  • فرودگاه سن پابلو
  • فرودگاه تنریف جنوبی
  • فرودگاه والنسیا
  • فرودگاه والادولید
  • فرودگاه ساراگوسا
 • سوئد
  • فرودگاه لوله‌آ
  • فرودگاه گتهنبورگ-لاندوتر
  • فرودگاه گاتنبرگ ستی
  • فرودگاه نورکوپینگ
  • فرودگاه استکهلم-آرلاندا
  • فرودگاه استکهلم-اسکاوستا
  • فرودگاه استکهلم-واستراس
  • فرودگاه اومئا
  • فرودگاه واژو-اسمالند
  • فرودگاه ویزبه
 • سوئیس
  • فرودگاه برن
  • فرودگاه بین‌المللی ژنو
  • فرودگاه سنت گالن-آلترنهاین
  • فرودگاه زوریخ
 • ترکیه
  • فرودگاه آدانا
  • فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
  • فرودگاه آنتالیا
  • فرودگاه میلاس-بودروم
  • فرودگاه ینی‌شهر
  • فرودگاه دالامان
  • فرودگاه اوگوزلی
  • فرودگاه بین‌المللی آتاترک
  • فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن
  • فرودگاه عدنان مندرس
  • فرودگاه بین‌المللی ارکیلت
  • فرودگاه قونیه
  • فرودگاه ارهاچ
  • فرودگاه نوشهر کاپادوکیه
  • فرودگاه چهارشنبه سامسون
  • فرودگاه ترابزون
  • فرودگاه زونگولداغ
 • اوکراین
  • فرودگاه بین‌المللی بوریسپیل
  • فرودگاه بین‌المللی چرنیوتسی
  • فرودگاه بین‌المللی دونتسک
  • فرودگاه بین‌المللی دنیپروپتروفسک
  • فرودگاه هوستومل
  • فرودگاه بین‌المللی ایوان-فرانکیوسک
  • فرودگاه بین‌المللی خارکوف
  • فرودگاه بین‌المللی کریویی ریه
  • فرودگاه کیف ژولیانی
  • فرودگاه بین‌المللی لوانز
  • فرودگاه بین‌المللی لیو دانیلو هالیتسکی
  • فرودگاه میکولائیف
  • فرودگاه بین‌المللی اودسا
  • فرودگاه بین‌المللی سیمفروپول
  • فرودگاه بین‌المللی زاپروژیا
 • بریتانیا
  • فرودگاه آبردین
  • فرودگاه بین‌المللی بلفاست
  • فرودگاه شهری جورج بست بلفاست
  • فرودگاه بیرمنگام
  • فرودگاه بورنموث
  • فرودگاه بریستول
  • فرودگاه کاردیف
  • فرودگاه دری
  • فرودگاه دونکاستر شفیلد رابین هود
  • فرودگاه درم تیز ولی
  • فرودگاه ادینبرو
  • فرودگاه ایست میدلند
  • فرودگاه بین‌المللی اکستر
  • فرودگاه بین‌المللی گلاسگو
  • فرودگاه گلاسگو پرستویک
  • فرودگاه اینورنس
  • فرودگاه بین‌المللی لیدز برادفورد
  • فرودگاه جان لنون لیورپول
  • فرودگاه لندن سی‌تی
  • فرودگاه گاتویک
  • فرودگاه هیترو لندن
  • فرودگاه لوتن لندن
  • فرودگاه جنوبی لندن
  • فرودگاه استانستد لندن
  • فرودگاه منچستر
  • فرودگاه نیوکاسل
  • فرودگاه نیوکوئی کورنوال
  • فرودگاه بین‌المللی نورویچ
  • فرودگاه ساوت‌همپتون
اقیانوسیه
 • استرالیا
  • فرودگاه آدلاید
  • فرودگاه بریزبن
  • فرودگاه کنز
  • فرودگاه بین‌المللی داروین
  • فرودگاه گولد کوست
  • فرودگاه ملبرن
  • فرودگاه پرث
  • فرودگاه بین‌المللی پورت هدلند
  • فرودگاه سیدنی
  • فرودگاه بین‌المللی تانزویل
 • جزیره کریسمس
  • فرودگاه جزیره کریسمس
 • جزایر کوکوس
  • فرودگاه جزایر کوکوس
 • جزایر کوک
  • فرودگاه بین‌المللی راروتونگا
 • جزیره ایستر
  • فرودگاه بین‌المللی ماتاوری
 • فیجی
  • فرودگاه بین‌المللی نادی
  • فرودگاه بین‌المللی نوسوری
 • پلی‌نزی فرانسه
  • فرودگاه بین‌المللی فاآ
 • گوآم
  • فرودگاه بین‌المللی انتونیو بی وان پت
 • کیریباتی
  • فرودگاه بین‌المللی کسیدی
  • فرودگاه بین‌المللی بونریکی
 • جزایر مارشال
  • فرودگاه صحرایی ارتشی بوچولز
  • فرودگاه بین‌المللی اس جزیره مارشال
 • ایالات فدرال میکرونزی
  • فرودگاه بین‌المللی چوک
  • فرودگاه بین‌المللی کوسرای
  • فرودگاه بین‌المللی یپ
 • نائورو
  • فرودگاه بین‌المللی نائورو
 • کالدونیای جدید
  • فرودگاه بین‌المللی لا تنتوتا
 • نیوزیلند
  • فرودگاه آوکلند
  • فرودگاه بین‌المللی کرایست‌چرچ
  • فرودگاه بین‌المللی دنیدن
  • فرودگاه بین‌المللی همیلتون
  • فرودگاه کوئینزتاون
  • فرودگاه بین‌المللی رتروا
  • فرودگاه بین‌المللی ولینگتون
 • جزیره نورفک
  • فرودگاه نورفولک آیلند
 • جزایر ماریانای شمالی
  • فرودگاه بین‌المللی سایپن
  • فرودگاه بین‌المللی روتا
  • فرودگاه بین‌المللی تینیان
 • نیووی
  • فرودگاه بین‌المللی نیو
 • پالائو
  • فرودگاه بین‌المللی رومن ت‌متچول
 • پاپوآ گینه نو
  • فرودگاه بین‌المللی جکسنز
 • ساموآ
  • فرودگاه بین‌المللی فالئولو
 • جزایر سلیمان
  • فرودگاه بین‌المللی هونیارا
 • تونگا
  • فرودگاه بین‌المللی فوآموتو
 • تووالو
  • فرودگاه بین‌المللی فونافوتی
 • وانواتو
  • فرودگاه بین‌المللی باورفیلد
 • والیس و فوتونا
  • فرودگاه پوانت ول
  • فرودگاه ایئیفو

 

 

خدمات

هلدینگ حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

خادم لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

بار هوایی ایرمان شرکت بار هوایی

شرکت حمل و نقل ریلی ریل - واگن - دریا

ریل واگن دریا

خدمات کشتیرانی دروازه طلایی ایرانیان

دروازه طلایی ایرانیان
Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ