خدمات ون فرودگاهی

خدمات ون و وانت برای محمولات وارداتی از فرودگاه ها به تمام نقاط داخلی ایران به صورت Door to Door, DDU, DDP و بلعکس خدمات پیک آپ با ون و وانت برای محمولات صادراتی از درب Ex-work تا تمامی فرودگاه های داخلی و بین المللی و انجام خدمات صادراتی به شرح زیر:

خدمات وارادت موقت

خدمات واردات قطعی

محاسبه نرخ و هزینه های وارداتی و صادراتی

محاسبه customs duty برای واردات

خانه