خدمات و باربری دریایی

خدمات دریایی ، کانتینری ، یخچالی ´٢٠، ´۴٠، فله در ابعاد ترافیکی و سنگین با شرکت کشتیرانی گروه خادم لجستیک

کانتینری

فله

یخچالی

کالای خطرناک

ماشین سواری

ارسال بار از چین و بلعکس

شرکت باربری دریایی ایرمان خدمات کانتینری ویژه ای از بنادر چین به بنادر ایران و بلعکس ارائه مینماید. این شرکت خدمات بازدید و بسته بندی بار و محموله، بیمه، بارگیری، تشریفات گمرکی، حمل جاده ای به بندر، حمل با کشتی صدور بارنامه و پیگیری بار را از کلیه شهرهای چین و ایران ارائه مینماید.

خانه