حمل گروپاژ کالا از امریکا به ایران

خادم لجستیک با شبکه نمایندگان و دفاتری که دارد، امکان حمل گروپاژ با نرخ مناسب از ایالت های مختلف آمریکا به فرودگاه امام خمینی و و فرودگاه بین المللی مشهد را دارا می باشد.

خانه