حمل بار هوایی و دریایی به قطر
حمل بار هوایی به قطر

شرکت بار هوایی ایرمان نماینده ایرلاین های معتبر ارائه دهنده انواع خدمات بار هوایی از فرودگاه های بین المللی سراسر دنیا و فرودگاه های بین المللی مشهد، شیراز و تهران دوحه و سایر فرودگاه های بین المللی قطر. انواع بار فریت (مسافری)، کارگو، چارتر هواپیما. ارسال بار و صادرات کالا معمولی و یخچالی بوسیله هواپیمای باری تا وزن 100 تن به قطر.

حمل بار دریایی به قطر

این شرکت همچنین حمل دریایی با کانتینرهای ۲۰ فوت و ۴۰ فوت و یخچالی و همچنین با کشتی رورو با کامیونهای یخچالی و یا کامیونهای چادری انجام می دهد. ما همچنین خدمات حمل کانتینری و یخچالی از بنادر بوشهر و بندرعباس به بنادر قطر را ارائه می دهیم و برای حمل کالای فله خدمات حمل فله را در برنامه داریم.

خانه