ترخیص کالا DDU و DDP

شرکت ایرمان خدمات تحویل D/O (ترخیصیه) دریافت و تحویل قبض انبار و همچنین خدمات ترخیص گمرکی به روش DDU ,DDP را ارائه می نماید . این شرکت بواسطه گروه خادم لجستیک با کارت حق العملکاری رسمی از گمرک ایران خدمات حرفه ای را برای مشتریان جهت واردات کالا ارائه می نماید.

خانه