وب سایت ما در دست ساخت می باشد!

تخلیه و بارگیری

شرکت ایرمان خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می دهد:

  • تخلیه از کامیون و بارگیری مستقیم پالت داخل کانتینر
  • تخلیه از کامیون و انتقال به انبار، بارچینی و بارگیری در کشتی
  • تخلیه از واگن، بارگیری مستقیم در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار، و سپس بارگیری در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار و نگهداری در انبار و بارگیری مجدد در کشتی
  • خدمات انبارداری با ۳۵ روز معافیت

 

خدمات

هلدینگ حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

خادم لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

بار هوایی ایرمان شرکت بار هوایی

شرکت حمل و نقل ریلی ریل - واگن - دریا

ریل واگن دریا

خدمات کشتیرانی دروازه طلایی ایرانیان

دروازه طلایی ایرانیان
Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ