تخلیه و بارگیری

شرکت ایرمان خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می دهد:

  • تخلیه از کامیون و بارگیری مستقیم پالت داخل کانتینر
  • تخلیه از کامیون و انتقال به انبار، بارچینی و بارگیری در کشتی
  • تخلیه از واگن، بارگیری مستقیم در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار، و سپس بارگیری در کانتینر
  • تخلیه از واگن، انتقال به انبار و نگهداری در انبار و بارگیری مجدد در کشتی
  • خدمات انبارداری با ۳۵ روز معافیت

 

خدمات

هلدینگ حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

خادم لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

بار هوایی ایرمان شرکت بار هوایی

شرکت حمل و نقل ریلی ریل - واگن - دریا

ریل واگن دریا

خدمات کشتیرانی دروازه طلایی ایرانیان

دروازه طلایی ایرانیان
Call Now Button
به بازار بزرگ B2B خادم صنعت بپوندید
اگر تولیدی هستید محصولات خود را به هزاران مشتری داخلی و خارجی ما بفروشید، و اگر مشتری هستید تامین کننده خود را بیابید
کلیک کنید
Hello. Add your message here.