افریقا

شرکت خدمات حمل بار هوایی ایرمان – ارسال بار هوایی از تمام کشورهای افریقا حمل بار هوایی از تمام کشورهای افریقا – صادرات هوایی به تمام کشورهای افریقا ارسال بار هوایی به تمام کشورهای افریقا – حمل بار هوایی به تمام کشورهای افریقا واردات هوایی از تمام کشورهای افریقا

پروازهای ذیل از مبدا مشهد به صورت مستقیم به مقاصد زیر می باشد:

اسیوت ، خارتوم(خارطوم) ، نایروبی ، زانزیبار(زنگبار) ، العرب الکساندریا(اسکندریه – فرودگاه العرب) ، قاهره ، لارناکا ، ماپوتو ، لاگوس ، کلیمانجارو ، ژوهانسبورگ ، جیبوتی ، دوربان ، دارالسلام ، کیپ تاون ، الجزیره ، ادیس ابابا ، آکرا

پروازهای ذیل از مبدا تهران به صورت مستقیم به مقاصد زیر می باشد :

آبوجا ، آکرا ، ادیس ابابا ، قاهره ، کیپ تاون ، داکار ، دوربان ، ژوهانسبورگ ، لاگوس ، لوآندا ، مالابو ، جزیره موریتوس(موریتیوس) ، نایروبی ، پورت الیزابت ، پورت ارکورت ، تونس

خانه