ابعاد هواپیماها

ایرباسA300  = طول بالها : 63.45m، طول: 75.36m

ایرباس A320= طول بالها: 35.80m، طول: 37.53m

ایرباس A330= طول بالها: 60.03m، طول: 58.82m

ایرباس A340= طول بالها: 60.30m، طول: 63.69m

ایرباس 350= طول بالها: 64.75m، طول: 60.54m

ایرباس 380= طول بالها: 79.75m، طول: 60.54m

بوئینگ 737-800= طول بالها: 35.79m، طول: 42m

بوئینگ 747= طول بالها: 64.4m، طول: 70.66m

بوئینگ 777= طول بالها: 60.93m، طول: 63.73m

بوئینگ 767= طول بالها: 47.57m، طول: 70.66m

بوئینگ 787: طول بالها: 60.12m، طول: 62.81m

خدمات

هلدینگ حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

خادم لجستیک

شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر

بار هوایی ایرمان شرکت بار هوایی

شرکت حمل و نقل ریلی ریل - واگن - دریا

ریل واگن دریا

خدمات کشتیرانی دروازه طلایی ایرانیان

دروازه طلایی ایرانیان

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ
به بازار بزرگ B2B خادم صنعت بپوندید
اگر تولیدی هستید محصولات خود را به هزاران مشتری داخلی و خارجی ما بفروشید، و اگر مشتری هستید تامین کننده خود را بیابید
کلیک کنید
Hello. Add your message here.